Дати за започване на курс

  • 6  Август 2018 , 20 Август 2018
  • 3 Септември 2018 , 17 Септември 2018
  • 1 Октомври 2018 , 15 Октомври 2018 , 29 Октомври 2018
  • 12 Ноември 2018 , 26 Ноември 2018
  • 10 Декември 2018 , 24 декември 2018