Възстановяване

Веднъж годишно водачите на МПС могат да възстановяват до 1/3 от първоначалния максимален размер контролни точки т.е. не повече от 13 точки. За целта кандидатите трябва да преминат курс, в рамките на шест учебни часа. Всеки шофьор има право да участва, ако не е участвал в такъв курс или едва когато е изтекла една календарна година от предходния курс.

За записване на курс са необходими копия на:

  • лична карта (снимана и от двете страни)
  • свидетелство за правоуправление
  • контролен талон или акт

След преминаването на курса Ви се издава удостоверение за преминато обучение/не се полага изпит/.

Цената на курса е 80 лв.