Отнемане

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалния максимален размер на контролните точки на водачите е 39.

При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение както следва:

НАРУШЕНИЕ

К. Т.

1. За управление на МПС, спряно от движение, без разрешение от службата за контрол на Министерство на вътрешните работи 5 к.т.
2. За неозначаване по установения начин на принудително спряно на платното за движение пътно превозно средство 6 к.т.
3. За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението 5 к.т.
4. За управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото на нейното отстраняване 5 к.т.
5. За неспазване сигналите на пътните светофари 10 к.т
6. За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и други средства за сигнализиране 4 к.т.
7. За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне 6 к.т.
8. Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства 6 к.т.
9. За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно 5 к.т.
10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство 4 к.т.
11. За превишаване на разрешената максимална скорост:
а) от 20 до 30 км/ч включително 2 к.т.
б) от 30 до 40 км/ч включително 6 к.т.
в) от 40 до 50 км/ч включително 12 к.т.
г) над 50 км/ч 16 к.т.
12. За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение 3 к.т.
13. За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ 7 к.т.
14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми 6 к.т.
15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца 6 к.т.
16. За неправилен превоз на товари 3 к.т.
17. За неизпълняване задължението за използване на презпазен колан или носене на каска 10 к.т.
18. За управление на превозно средство без необходимите светлини 5 к.т.
19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека 10 к.т.
20. За използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му 6 к.т.
21. За неправилен превоз на хора 3 к.т.
22. За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 3 к.т.
23. за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението 4 к.т.
24. За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат 3 к.т.
Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 40км/ч. – свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца